Topbar GAMEINDY
GODSWAR


Newbie Godswar แนะนำมือใหม่
Webboard Godswar เว็บบอร์ด
Item Shop Godswar Item Shop
Contact Godswar ติดต่อเรา
Download Game Godswar ดาวน์โหลดเกม
Support Godswar แจ้งปัญหา
Goto site Godswar เข้าเว็บไซต์
อสุรา


Newbie Asura แนะนำมือใหม่
Webboard Asura เว็บบอร์ด
Contact Asura ติดต่อเรา
Download Game Asura ดาวน์โหลดเกม
Support Asura แจ้งปัญหา
Goto site Asura เข้าเว็บไซต์
๔๐๐


Newbie ๔๐๐ แนะนำมือใหม่
Webboard ๔๐๐ เว็บบอร์ด
Contact ๔๐๐ ติดต่อเรา
Download Game ๔๐๐ ดาวน์โหลดเกม
Support ๔๐๐ แจ้งปัญหา
Goto Site ๔๐๐ เข้าเว็บไซต์
ดัมมี่

Play Game Dummy Fanpage Dummy
Copyright © 2013 Gameindy Co.,Ltd. All Right Reserve.
ข้อมูลเกม
GodsWar Online คือเกมออนไลน์ที่ IGG ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างเต็มตัว

1. Game Type
GodsWar Online เป็นเกม 3D MMORPG โดยสร้างภายใต้เรื่องราวเกี่ยวกับตำนานและวัฒนธรรมของ กรีกโบราณ

2. Game Style
สไตล์ของเกมเป็นเกมที่มีมุมมองของเกมคือ มองด้วยมุม 45 องศา ถึงแม้จะเป็นเกมสามมิติแต่ก็ยัง สามารถ ทำให้ผู้ที่ชอบเล่นเกมสองมิติเกิดความ สะดวกสบายในการเล่นอีกด้วย
3. Game Background
จะยึดถือตามตำนานของกรีกโบราณ อ้างอิงจากความเชื่อ, เรื่องราวของมนุษย์และพระเจ้า, ตำนานของพระเจ้า และที่มาต่างๆ ตามนิยายของกรีกโบราณ

4. Game Features
เป็นเกมที่แสดงในมุมมองของการต่อสู้ที่โหดเหี้ยม อาวุธและเครื่องป้องกันชั้นดีเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะทำให้อยู่รอดได้ในเกมนี้

        Distinct Equipment: ความแตกต่างอย่างชัดเจนในด้านของอาวุธและชุดป้องกัน Godswar นั้นสามารถสร้างอาวุธ ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ทำให้รูปแบบในการเล่นนั้นหลากหลายตามไปด้วยขึ้นอยู่กับการใส่ของและสถานะของ ตัวละคร

        Deity System: ระบบเทพในแต่ละกิลด์นั้นสามารถเพิ่มระดับของกิลด์ได้ ซึ่งระดับของกิลด์จะมีผลต่อเทพที่คุ้มครอง กิลด์นั้น ถ้าหากกิลด์ยิ่งมีระดับสูงก็จะยิ่งมีเทพจำนวนมากมาคุ้มครอง
คลาสอาชีพ
ติดต่อทีมงาน
087 - 9813788
087 - 5579548
086 - 5090094